LICENCJONOWANE BIURO OBROTU NIERUCHOMOSCIAMI - BEZPIECZNE TRANSAKCJE

Polityka prywatności i cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO CAPITAL HOME NIERUCHOMOŚCI

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Capital Home Nieruchomości, funkcjonującego pod adresem www.ch-nieruchomosci.pl (dalej: Serwis) przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis jest współtworzony i zarządzany przez 5 podmiotów:
  1. spółkę Capital Home Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pułaskiego 7, 70-322 Szczecin;
  2. Jacka Ilnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CAPITAL HOME NIERUCHOMOŚCI JACEK ILNICKI, ul. Łagodna 11, 66-446 Łagodzin ;
  3. Dariusza Puchalika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CAPITAL HOME NIERUCHOMOŚCI DARIUSZ PUCHALIK, ul. ks. bp. Ignacego Krasickiego 13 lok. 1A, 71-333 Szczecin ;
  4. Jacka Głazika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CAPITAL HOME NIERUCHOMOŚCI JACEK GŁAZIK, ul. Techników 1 lok. 42, 85-801 Bydgoszcz ;
  5. Marcina Gołębiewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CAPITAL HOME NIERUCHOMOŚCI MARCIN GOŁĘBIEWSKI, ul. Ks. Barnima III Wielkiego 21 lok. 23, 71-437 Szczecin
  Każdy z ww. podmiotów uznawany jest za administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu w rozumieniu art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Powyższa formuła uzasadniona jest faktem, że dla potrzeb Serwisu i w ramach jego funkcjonalności nie da się wyraźnie i jednoznacznie rozdzielić usług świadczonych przez każdego z administratorów.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług w Serwisie wymagane jest podanie następujących danych:
  1. imię, nazwisko ( opcjonalnie)
  2. adres zamieszkania (opcjonalnie)
  3. numer telefonu ( opcjonalnie)
  4. adres email ( opcjonalnie)
  5. adres nieruchomości (opcjonalnie)
 4. Użytkownikom Serwisu w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik zgłaszając jakikolwiek wniosek, prośbę lub sprzeciw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w ramach Serwisu wykonuje swoje uprawnienia wobec wszystkich administratorów danych osobowych równocześnie, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego zastrzeżenia użytkownika.
 5. Dane użytkowników będą przetwarzane przez administratorów danych w celu prawidłowej realizacji Serwisu oraz usług związanych z Serwisem. Ponadto dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego przez administratora danych osobowych zajmującego się ewentualną obsługą użytkownika poza Serwisem.
 6. Użytkownik, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W takim przypadku dane osobowe takiego użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).
 7. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Serwis wykorzystuje pliki "cookies". Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Serwisu, które są odczytywane przy łączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.
 9. W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:
  1. utrzymanie i zapisanie sesji użytkownika;
  2. ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z Serwisem;
  3. zapisanie informacji niezbędnych do poprawnego działania Serwisu;
  4. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  5. dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
  6. przywrócenie sesji użytkownika;
  7. przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w Serwisie;
  8. monitorowanie ruchu na stronach Serwisu;
  9. zbieranie anonimowych statystyk, w celu poznania w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu;
  10. weryfikacja częstotliwości wyświetlania się danej treści użytkownikom;
  11. weryfikacja częstotliwości wyboru danej treści lub usługi przez użytkowników;
  12. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  13. integracja z portalami społecznościowymi;
 10. W Serwisie mogą być zamieszczane treści reklamowe. W takim przypadku niektóre elementy Serwisu mogą być obsługiwane przez zewnętrznych reklamodawców. Spółka nie wyklucza, że zawartości pochodzące od zewnętrznych reklamodawców mogą zawierać odrębne pliki cookies tych podmiotów. Wskazane jest, aby użytkownicy w miarę możliwości zapoznali się z zasadami organizacji plików cookies w witrynach internetowych promowanych przez tych reklamodawców.
 11. Użytkownik może zarządzać polityką cookies poprzez odpowiednią modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zastrzega się jednak, że określone funkcje Serwisu, a nawet cały Serwis lub określone usługi mogą nie działać prawidłowo w razie odrzucenia plików cookies.
 12. Właściciele Serwisu mogą dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Serwisu, nowe funkcjonalności lub inne modyfikacje Serwisu, zmiany prawne i in. Zmiany niniejszej polityki prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu oraz jego usług.

Aktualnie na stronie 726 ofert. Pozostałe oferty w biurze.
ZAWARTOŚĆ NOTATNIKA Brak ofert w notatniku
Ofera została dodana do notatnika