LICENCJONOWANE BIURO OBROTU NIERUCHOMOSCIAMI - BEZPIECZNE TRANSAKCJE

Cennik usługZgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo Gospodarce nieruchomościami, zamawiający zobowiązany jest do zapłatypośrednikowi wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w umowiepośrednictwa.

Biuro Obrotu Nieruchomości pobierawynagrodzenia za czynności pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmienieruchomości w następującej wysokości*:

Wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedażynieruchomości:

- 3% ceny + podatek VAT 23% (nie mniej niż2000 zł. netto)

Wynagrodzenie za pośrednictwo w zakupienieruchomości

- 3% ceny + podatek VAT 23% (nie mniej niż2000 zł. netto)

Wynagrodzenie za pośrednictwo w najmienieruchomości

- jednomiesięczny czynsz najmu + VAT 23%

*podane stawki są stawkami wywoławczymi.Ostateczna wysokość wynagrodzenia za usługi pośrednictwa oraz warunki płatnościustalane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy pośrednictwa wsprzedaży/zakupie/najmie/wynajmie nieruchomości.

W niektórychprzypadkach Biuro może zamiast wynagrodzenia prowizyjnego pobieraćwynagrodzenie stałe, ustalone kwotowo w umowie pośrednictwa.


USŁUGI CZYNNOŚCI I DORADZTWA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCIOkreślenie ceny (za którąbędziemy sprzedawać) , na podstawie analizy rynku - 500zł

Analiza i wycena nieruchomości przezrzeczoznawcę - od 700zł

Sporządzenie CertyfikatuEnergetycznego - od 500zł

Wystawienie i promocja naportalach nieruchomości - od 400zł/miesiąc

Pozycjonowanie oferty naportalu - od 150zł/miesiąc

Banner na nieruchomości -od 350zł

Fanpage, kampaniamarketingowa na Facebooku i Google - od 350zł/miesiąc

Kampania mailingowaogólnopolska - od 3000zł

Drzwi otwarte - od 650zł,ulotki dodatkowo - od 450zł

Spacer 3D mieszkanie - od700zł

Spacer 3D dom - od 1100zł

Videoprezentacja (ok. 2min) - od 1700zł

Materiał z drona - od1350zł

Pomiary nieruchomości,rzut, plan - od 300zł

Konsultacja techniczna lubkominiarska - od 400zł, konsultacja architekta - od 600zł

Nadzór i organizacjaodtworzenia dokumentacji budowlanej nieruchomości – od 5000zł

Przeprowadzenie procesuuzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego - od 7 000 zł

Negocjacje cenytransakcyjnej w imieniu Klienta kupującego/najmującego - od 25% wynegocjowanejkwoty poniżej ceny oczekiwanej przez sprzedającego

Negocjacje cenytransakcyjnej w imieniu Klienta sprzedającego/wynajmującego - od 25%wynegocjowanej kwoty ponad cenę oczekiwaną przez sprzedającego

Organizacja licytacjinieruchomości (konkurs ofert) - 25% od wylicytowanej różnicy nie mniej niż2500zł

Organizacja czynnościformalno-prawnych zakupowych lub sprzedażowych - od 500zł

Współpraca z notariuszem wzakresie obiegu dokumentacji oraz nadzór nad kompletnością dokumentów - od500zł

Przygotowanie umowyprzedwstępnej sprzedaży - od 600zł

Uczestnictwo iprzeprowadzenie  podpisania umowy poza Biurem Obrotu Nieruchomościami - od500zł

Przeprowadzenie negocjacjiwarunków umowy - 500zł

Protokół zdawczo –odbiorczy (2 wizyty + dokumentacja zdjęciowa)- od 350zł

Jednorazowa prezentacjanieruchomości - 300zł.

Raportowanie o postępachprac - od 200 zł za raport

Weryfikacja wiarygodności dewelopera - od 450zł

Doradztwo, konsulting - 1godzina pracy - 150zł

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć ustawowy podatek VAT.

Aktualnie na stronie 726 ofert. Pozostałe oferty w biurze.
ZAWARTOŚĆ NOTATNIKA Brak ofert w notatniku
Ofera została dodana do notatnika