LICENCJONOWANE BIURO OBROTU NIERUCHOMOSCIAMI - BEZPIECZNE TRANSAKCJE

Cennik usług

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Gospodarce nieruchomościami, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w umowie pośrednictwa.

Biuro Obrotu Nieruchomościami pobiera wynagrodzenie za czynności pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie nieruchomości w następującej wysokości*):


Wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
- 3% ceny + podatek VAT 23%  ( nie mniej niż 2000 zł. netto )

Wynagrodzenie za pośrednictwo w kupnie nieruchomości
- 3% ceny + podatek VAT 23%   ( nie mniej niż 2000 zł. netto )

Wynagrodzenie za pośrednictwo w najmie nieruchomości
- jednomiesięczny czynsz najmu +VAT 23%

Wynagrodzenie za pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
- jednomiesięczny czynszu najmu + VAT 23%

*) podane stawki są stawkami wywoławczymi. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za usługi pośrednictwa oraz warunki płatności ustalane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości.

W niektórych przypadkach Biuro może zamiast wynagrodzenia prowizyjnego pobierać wynagrodzenie stałe, ustalone kwotowo w umowie pośrednictwa. 

Aktualnie na stronie 671 ofert. Pozostałe oferty w biurze.
ZAWARTOŚĆ NOTATNIKA Brak ofert w notatniku
Ofera została dodana do notatnika