Typ nieruchomości

Cena (PLN)

Prowizja agencji nieruchomościPodatek od czynności cywilnoprawnych (opłata skarbowa 2%) PLN
Taksa notarialna (opłata notarialna) PLN
VAT (23%) od taksy notarialnej (opłaty notarialnej) PLN
Kwota prowizji agencji nieruchomości PLN
VAT (23%) od prowizji agencji nieruchomości PLN
Opłata sądowa - za wpis do księgi wieczystej PLN
Suma opłat PLN
Całkowity koszt zakupu PLN
Do sumy kosztów transakcji jak wyżej należy doliczyć:
  • Opłatę za wypisy aktu: 6 zł za stronę + VAT , oraz
  • Przy zakupie nieruchomości hipotecznej do taksy notarialnej należy doliczyć 150 zł + VAT, za wniosek o wpis nowego właściciela w księdze wieczystej.
  • Przy zakupie nieruchomości z udziałem kredytu bankowego do kosztów należy doliczyć 150 zł + VAT, za wniosek o ustanowienie hipoteki na rzecz banku.
  • W przypadku nabywania pozycji "mieszkanie hipoteczne, dom, lub działka" lub "mieszkanie spółdzielcze - własnościowe + księga hipoteczna" należy doliczyć opłatę za wniosek do ksiąg wieczystych, która pobierana jest przez notariusza w kwocie 244 zł brutto.